V novom domove

11 týždňov9 týždňov

8 týždňov

7 týždňov

6 týždňov5 týždňov

27 dní20 dní15 dní© De Villia, SK