Kiwi Special Edition, SK

8 týždňov

6 týždňov1 mesiac3 týždne

2 týždne© De Villia, SK